Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuckhanhhoa.com, cảm ơn !

Tạo bứt phá để phát triển kinh tế - xã hội

Chủ nhật - 05/02/2023 14:33
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát động phong trào "Thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2023". Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thuộc các cụm, khối thi đua của tỉnh thi đua hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm của năm. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Tạo bứt phá để phát triển kinh tế - xã hội

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát động phong trào “Thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2023”. Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thuộc các cụm, khối thi đua của tỉnh thi đua hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm của năm.


Yêu cầu triển khai có hiệu quả phong trào thi đua


Năm 2023 là năm toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023); đồng thời tăng tốc, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và đẩy nhanh tiến trình xây dựng và phát triển tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo các nghị quyết của Trung ương.

 

Giám sát điện tại Trạm biến áp 500kV Vân Phong.

Giám sát điện tại Trạm biến áp 500kV Vân Phong.


Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thuộc các cụm, khối thi đua của tỉnh tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh phát động, như: Phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phong trào thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045... Qua đó, huy động mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế; là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế.


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023; tổ chức các hoạt động thiết thực, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa. Cùng với đó, chủ động và thực hiện quyết liệt, có hiệu quả trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm; đảm bảo tốt về an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số… Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, giám sát, đôn đốc, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng và thường xuyên báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.


Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp


Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, năm 2023, tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý các quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng (đô thị) trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư và tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh. Về kế hoạch thực hiện đầu tư công năm 2023, tỉnh kiên quyết thực hiện việc cắt giảm các dự án chưa cấp bách, chưa thật sự cần thiết để điều chuyển và tập trung vốn thực hiện các dự án trọng điểm; cơ cấu lại đầu tư công theo hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, không manh mún, dàn trải. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo, đôn đốc, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh, nhất là các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia.


Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để bổ sung khai thác nguồn thu. Trong đó, tập trung xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch huy động, khai thác, sử dụng nguồn thu từ đất đai để ưu tiên đầu tư, xây dựng các dự án trọng điểm về kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, vùng công nghiệp mang tính kết nối, tạo động lực; các công trình văn hóa - xã hội lớn (bảo tàng, khu thể thao, bệnh viện...); các chương trình phục vụ mục tiêu phát triển bền vững; chuyển đổi số, gắn với việc tạo lập cơ sở hạ tầng nền tảng của đô thị trực thuộc Trung ương; phấn đấu thu ngân sách năm 2023 vượt chỉ tiêu đề ra. Ông Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh: “Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nói trên, tôi tin rằng trong năm 2023, kinh tế - xã hội của tỉnh sẽ phục hồi mạnh mẽ, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII cũng như các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa, mà trọng tâm là đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030”.

 

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023

- Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước tăng 8,7%, GRDP bình quân đầu người ước đạt 84,8 triệu đồng/người; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.750 triệu USD; thu ngân sách nhà nước ước đạt 15.445 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 71.300 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2022.

- Về xã hội: Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo ước đạt 0,56%; số lao động có việc làm tăng thêm trong năm khoảng 11.500 người; đạt 36 giường bệnh/vạn dân.


- Về môi trường: Tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 46,3%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh ước đạt 99,7%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị ước đạt 92%...


ĐÌNH LÂM


 

Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp