Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuckhanhhoa.com, cảm ơn !

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Ninh Hòa: Những kết quả tích cực

Chủ nhật - 29/01/2023 11:41
Nhờ chú trọng đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, lựa chọn hình phức phù hợp để triển khai đầy đủ và kịp thời những nội dung chỉ đạo của cấp trên, năm 2022, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đạt nhiều kết quả tích cực. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Ninh Hòa: Những kết quả tích cực

Nhờ chú trọng đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), lựa chọn hình phức phù hợp để triển khai đầy đủ và kịp thời những nội dung chỉ đạo của cấp trên, năm 2022, công tác PBGDPL trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đạt nhiều kết quả tích cực.


Tập trung vào 3 nội dung lớn


Căn cứ Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2022 của tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư pháp, thị xã đã ban hành kế hoạch PBGDPL, trong đó tập trung vào 3 nội dung lớn. Cụ thể, chú trọng tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến cuộc sống hàng ngày của cán bộ, công chức và mọi tầng lớp nhân dân thuộc các lĩnh vực dân sự, hình sự, đất đai - nhà ở, hôn nhân gia đình, xử lý vi phạm hành chính…; các văn bản luật được Quốc hội thông qua có hiệu lực trong năm 2021 và 2022; tuyên truyền, phổ biến quy định của Chính phủ, bộ, ngành và UBND tỉnh để phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, như: Công tác dân vận, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, phát triển tỉnh…

 

Hội nghị  giới thiệu  văn bản  pháp luật mới  cho cán bộ chủ chốt của thị xã.

Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt của thị xã.


Để thực hiện tốt kế hoạch công tác PBGDPL, thị xã đã tiến hành kiện toàn, củng cố tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL với 32 thành viên là đại diện các ban, ngành; đồng thời bố trí 104 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương để đảm bảo việc triển khai đầy đủ các nội dung công tác PBGDPL trên địa bàn. Đặc biệt, Phòng Tư pháp huyện đã thực hiện tốt vai trò của cơ quan tham mưu trong triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch.


Hiệu quả tích cực


Thị xã luôn chú trọng công tác tuyên truyền miệng thông qua các hội nghị, tập huấn, giới thiệu văn bản pháp luật mới; lựa chọn hình thức phù hợp với đối tượng và địa bàn dân cư. Cụ thể, Đài Truyền thanh - Tiếp hình và các đài truyền thanh cơ sở đã phát 1.984 lần (mỗi lần 3-5 phút) về nội dung tuyên truyền pháp luật. Ngành Giáo dục và Đào tạo lồng ghép việc dạy và học để phổ biến cho học sinh các nội dung pháp luật về an toàn giao thông; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống Covid-19. Song song với đó, thị xã phối hợp với Hội Luật gia tỉnh, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tổ chức phổ biến, tư vấn pháp luật cho người dân ở cơ sở. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật với các chủ đề về phòng, chống dịch Covid-19; bảo vệ môi trường; đảm bảo an toàn giao thông; phòng, chống tệ nạn xã hội… Năm 2022, toàn thị xã tổ chức 11 cuộc thi tìm hiểu pháp luật.


Qua công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, các cơ quan, địa phương trên toàn thị xã đã tư vấn, hướng dẫn pháp luật cho 1.024 lượt công dân. Công tác hòa giải đạt nhiều kết quả tốt. Theo đó, 932 hòa giải viên thuộc 188 tổ hòa giải đã tiếp nhận 240 vụ việc, thực hiện hòa giải thành 219 vụ. Toàn thị xã có 446 tủ sách pháp luật với 112.036 đầu sách pháp luật. Năm qua, thị xã đã bổ sung thêm 693 đầu sách, tài liệu mới; việc đầu tư các trang thiết bị phục vụ việc đọc sách luôn được chú trọng.


Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã đã hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11) bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả. Nhiều đơn vị đã chú trọng đổi mới hình thức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tạo sức lan tỏa sâu rộng, tập trung phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử, tuyên truyền qua ứng dụng trên thiết bị di động, mạng xã hội… Những kết quả tích cực nêu trên đã được Sở Tư pháp ghi nhận thông qua đánh giá mức độ hoàn thành công tác chuyên môn của Phòng Tư pháp thị xã đạt loại xuất sắc Khối thi đua các phòng tư pháp cấp huyện năm 2022.


Ông Nguyễn Hữu Hào - Trưởng phòng Tư pháp thị xã cho biết, năm 2023, thị xã tiếp tục duy trì những hình thức PBGDPL đang phát huy hiệu quả cao, nhân rộng các hình thức mới phù hợp với đặc thù của cơ quan, địa phương, đơn vị để luôn đảm bảo công tác PBGDPL của địa phương đạt hiệu quả cao, góp phần tích cực vào việc triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức và mọi tầng lớp nhân dân, góp phần cùng toàn hệ thống chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Năm 2022, toàn thị xã đã tổ chức 353 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 19.614 lượt người tham dự; tổ chức 3 hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và 350 hội nghị tại xã, phường; biên soạn và cấp phát 2.769 bộ tài liệu phục vụ công tác PBGDPL.


Đặng Hữu

Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp