Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuckhanhhoa.com, cảm ơn !

Phấn đấu thu ngân sách ở mức cao nhất

Thứ hai - 06/02/2023 11:43
Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng tốc thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII. Vì vậy, để tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngay từ đầu năm, các đơn vị trong ngành tài chính đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm nay ở mức cao nhất. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Phấn đấu thu ngân sách ở mức cao nhất

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng tốc thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII. Vì vậy, để tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngay từ đầu năm, các đơn vị trong ngành tài chính đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm nay ở mức cao nhất.


Nhiều nhiệm vụ chi quan trọng


Năm 2023, Khánh Hòa được Thủ tướng Chính phủ giao dự toán thu ngân sách nhà nước 15.445 tỷ đồng; trong đó thu nội địa 13.460 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.985 tỷ đồng. Năm nay, các đơn vị, tổ chức, địa phương tiếp tục tập trung nguồn lực phục vụ các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh; chi thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng theo Nghị quyết số 09 ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Do đó, dự toán chi năm nay được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh thực hiện là 15.241 tỷ đồng.

 

Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Đông Á (trực thuộc Tổng Công ty Khánh Việt). Ảnh: ĐÌNH LÂM

Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Đông Á (trực thuộc Tổng Công ty Khánh Việt). Ảnh: ĐÌNH LÂM


Theo báo cáo của Sở Tài chính, đối với nhiệm vụ chi thường xuyên, tỉnh sẽ sử dụng nguồn phân bổ 45% số chi theo Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa để chi thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị là 468 tỷ đồng, gồm: Chi công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất tại Khu Kinh tế Vân Phong và huyện Cam Lâm 150 tỷ đồng; chi cho công tác đo đạc, quy hoạch 150 tỷ đồng; chi cho công tác chuyển đổi số 168 tỷ đồng. Đồng thời, từ nguồn phân bổ này, tỉnh cũng bố trí tăng định mức một số lĩnh vực, như: Hỗ trợ học phí năm học 2022 - 2023 tại các cơ sở giáo dục công lập; tăng định mức theo biên chế quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp; tăng chế độ lễ, Tết.

 

Hoạt động sản xuất tại Xí nghiệp May Khatoco. Ảnh: Đình Lâm

Hoạt động sản xuất tại Xí nghiệp May Khatoco. Ảnh: Đình Lâm


Đối với các nhiệm vụ chi còn lại bố trí bằng dự toán Trung ương giao, tỉnh phân bổ chi đầu tư phát triển 6.578 tỷ đồng; chi thường xuyên 9.065 tỷ đồng; dự phòng chi 238 tỷ đồng…


Triển khai nhiều giải pháp để tăng thu


Để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, đặc biệt là thực hiện hiệu quả các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 55 của Quốc hội, các cơ quan ngành tài chính phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023. Để đạt mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, ngành Thuế đã triển khai đồng bộ công tác quản lý thuế; đặc biệt là tăng cường các giải pháp chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, chuyển nhượng bất động sản, khai thác khoáng sản… Đồng thời, ngành Thuế tích cực triển khai tốt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2023, trọng tâm là tiếp tục duy trì và mở rộng các dịch vụ thuế điện tử, công tác quản lý thuế dựa trên nền tảng thuế điện tử theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh.


Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu xăng dầu và máy móc phục vụ Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 (thị xã Ninh Hòa). Tuy nhiên, năm nay, nhà máy đã đi vào hoạt động nên nguồn thu ngân sách từ hoạt động nhập khẩu máy móc sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các đơn vị chi cục trực thuộc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, tăng cường rà soát, nắm chắc nguồn thu; nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách nhà nước; chủ động đánh giá tác động của các cam kết hội nhập quốc tế đến thu ngân sách nhà nước.


Ông Vĩnh Thông - Giám đốc Sở Tài chính cho biết, bên cạnh các giải pháp của cơ quan thuế, hải quan, các cơ quan trong hội đồng thẩm định giá đất tỉnh sẽ phối hợp đẩy nhanh tiến độ thẩm định giá đất của các dự án để xác định thu tiền sử dụng đất, phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án đầu tư công nhằm có thêm nguồn thu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, ngành Tài chính cũng đề ra các giải pháp để bổ sung, khai thác nguồn thu mới phát sinh, nhất là tiền thuế đất, tiền sử dụng đất của các dự án, nguồn thu từ sắp xếp các cơ sở nhà đất; rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước bảo đảm đúng dự toán được giao.


MAI HOÀNG

 

Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp