Nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa

Thứ hai - 24/05/2021 11:14

Nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành công văn về việc triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2021. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết:   Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành công văn về việc triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2021. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết:

 


- Sau 20 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều chỉ tiêu, danh hiệu văn hóa đã trở thành động lực góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bước vào năm thứ 21 triển khai phong trào, toàn tỉnh nỗ lực để tiếp tục duy trì và phát huy vai trò, ý nghĩa của phong trào. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh cần rà soát, củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa để đảm bảo tính liên tục, thông suốt trong hoạt động chỉ đạo, triển khai nội dung phong trào. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định của Trung ương và của tỉnh cần được nâng cao chất lượng, đạt hiệu quả hơn, nhất là việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, các tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng danh hiệu văn hóa.


Bên cạnh đó, tiến hành củng cố tổ chức, quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị của hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao; đảm bảo việc bố trí cán bộ phụ trách theo dõi, tổ chức thực hiện phong trào ở các cấp; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở… Mục tiêu phấn đấu năm 2021, toàn tỉnh có 85% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 75% thôn, tổ dân phố văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 50% số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 50% số phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Ngoài ra, các trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã, nhà văn hóa - khu thể thao thôn từng bước được trang bị cơ sở vật chất để đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

 
- Với vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cấp tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ làm gì để việc thực hiện phong trào trong năm 2021 đạt kết quả như kế hoạch đề ra?


- Sở Văn hóa và Thể thao sẽ phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan thành viên của Ban chỉ đạo tỉnh triển khai công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trong cộng đồng dân cư và các danh hiệu văn hóa khá trong năm 2021; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy trình thủ tục hành chính về đăng ký, bình xét, thẩm định, công nhận, công nhận lại các danh hiệu văn hóa theo đúng quy định của Trung ương, của tỉnh. Bên cạnh đó, sở sẽ bám sát hướng dẫn, định hướng của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch để phối hợp với các sở, ngành, địa phương kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện phong trào giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phổ biến nội dung các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh về thực hiện phong trào cho đội ngũ cán bộ theo dõi, triển khai phong trào. Sở cũng sẽ phối hợp hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng; phối hợp, hỗ trợ UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã; đưa nội dung phong trào vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tổ chức thực hiện, đảm bảo phong trào đi vào chiều sâu và phát triển bền vững.


- Xin cảm ơn ông!


Nhân Tâm (Thực hiện)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây