Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ [email protected], cảm ơn !

Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chủ nhật - 05/02/2023 10:00
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định số 01/2023 giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định số 01/2023 giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.


Quyết định này nêu rõ, giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp (nếu có). Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định hoặc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thuê mặt nước thì mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc khấu trừ theo quy định của pháp luật.


Hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, gồm: Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 của người thuê đất, thuê mặt nước theo mẫu trong phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 01/2023; quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước hoặc hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).


Theo đó, người thuê đất, thuê mặt nước nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế, ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ ngày 31-1 đến 31-3. Không áp dụng giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại quyết định này đối với trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước nộp hồ sơ sau ngày 31-3.


K.HÀ

Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp