Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuckhanhhoa.com, cảm ơn !

Rà soát đất đai thực hiện dự án giết mổ gia súc tại Khánh Vĩnh

Thứ năm - 16/02/2023 11:00
Đó là kết luận của ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về Dự án Nhà máy giết mổ gia súc tại Khánh Vĩnh, diễn ra ngày 16-2. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Đó là kết luận của ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về Dự án Nhà máy giết mổ gia súc tại Khánh Vĩnh, diễn ra ngày 16-2.


Ông Đinh Văn Thiệu giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, xác định lại nguồn gốc đất, xem xét việc đánh giá tác động môi trường đối với dự án; chủ trì, phối hợp với UBND huyện Khánh Vĩnh tham mưu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất phù hợp với dự án; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát nhu cầu đất thực hiện dự án, đảm bảo thực hiện dự án nhưng phải tiết kiệm, phù hợp; xác định hiện trạng rừng tại khu vực dự án, có văn bản đề nghị nhà đầu tư xác định công nghệ giết mổ. Sau khi các sở, ngành, địa phương hoàn tất các công việc nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hoàn thành trước ngày 16-3.


Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhà đầu tư đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án tại thôn Đông, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh. Dự án giết mổ gia súc quy mô công nghiệp này có diện tích khoảng 11,1ha, công suất giết mổ 960 con gia súc/ngày.


H.Đ

Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp