Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa: Tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng

Thứ tư - 08/12/2021 13:03

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa: Tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng

Với sự nỗ lực của đội ngũ công chức, đến nay, Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa đã hoàn thành công tác tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh năm 2020 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Với sự nỗ lực của đội ngũ công chức, đến nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Khánh Hòa đã hoàn thành công tác tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) tỉnh năm 2020 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh.


Bức tranh toàn diện về tiềm lực của khu vực tài chính nhà nước


BCTCNN toàn quốc phản ánh toàn bộ thông tin tài chính nhà nước có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước (NSNN) hoặc do Nhà nước quản lý trên phạm vi toàn quốc. BCTCNN tỉnh phản ánh toàn bộ thông tin tài chính nhà nước có nguồn gốc từ NSNN hoặc do Nhà nước quản lý trên phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nội dung của BCTCNN gồm: Tài sản Nhà nước; nợ phải trả của Nhà nước; nguồn vốn của Nhà nước. Nội dung báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước gồm: Thu nhập của Nhà nước; chi phí của Nhà nước; kết quả hoạt động tài chính của Nhà nước. BCTCNN toàn quốc và tỉnh được lập theo kỳ kế toán năm được tính từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 năm Dương lịch.

 

Kế toán viên Phòng Kế toán nhà nước, Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa  thực hiện công tác tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh năm 2020.

Kế toán viên Phòng Kế toán nhà nước, Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa thực hiện công tác tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh năm 2020.


BCTCNN sẽ cung cấp cho cấp có thẩm quyền, các nhà đầu tư và người dân bức tranh đầy đủ, toàn diện về tiềm lực của khu vực tài chính nhà nước; là cơ sở quan trọng phục vụ xây dựng Kế hoạch tài chính trung hạn 5 năm, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội... BCTCNN cũng là tư liệu quan trọng để sơ kết, tổng kết việc thực hiện xã hội hóa dịch vụ công để xây dựng chính sách mới. Qua BCTCNN sẽ đánh giá được thách thức, cơ hội của các địa phương, khu vực trong các lĩnh vực thuộc tài chính thay vì chỉ ở góc độ NSNN. BCTCNN giúp người dân thấy được nghĩa vụ đóng góp của mình đối với Nhà nước thông qua nghĩa vụ nộp thuế; giám sát, đánh giá tính hiệu quả của Nhà nước trong việc sử dụng tiền thuế để thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước và đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ chính đáng của người dân… Đối với các tổ chức tài chính quốc tế, tổ chức xếp hạng, nhà đầu tư, nhà tài trợ, BCTCNN là thước đo tin cậy để đánh giá năng lực, sự tín nhiệm đối với nền tài chính quốc gia…


Đây là năm thứ 3 KBNN Khánh Hòa có nhiệm vụ tổng hợp, lập BCTCNN tỉnh và báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm. Phạm vi BCTCNN năm 2020 được mở rộng hơn bao gồm cả thông tin tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hạ tầng nước sạch nông thôn. Dữ liệu mà KBNN Khánh Hòa tổng hợp và phân tích thành BCTCNN cấp tỉnh trình các cấp có thẩm quyền được tổng hợp từ dữ liệu được cung cấp bởi các đơn vị bên ngoài, từ đơn vị cơ sở đến đơn vị cấp 1. Trong bối cảnh các đơn vị thực hiện các chế độ kế toán khác nhau, với nhiều phần mềm kế toán khác nhau, trình độ nhận thức và áp dụng nghiệp vụ kế toán, công nghệ thông tin còn khác nhau..., KBNN Khánh Hòa căn cứ vào các văn bản, chế độ quy định và rút kinh nghiệm những năm trước đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể theo quy định.


Nâng cao chất lượng báo cáo tài chính nhà nước


Để nâng cao chất lượng BCTCNN tỉnh năm 2020, KBNN Khánh Hòa đã công bố danh sách các đơn vị thuộc đối tượng lập BCTCNN năm 2020; công bố danh sách cán bộ hỗ trợ nghiệp vụ và hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp địa chỉ khai thác tài liệu hướng dẫn sử dụng trên cổng thông tin điện tử (https://bctcnn.vst.mof.gov.vn); quy định thời hạn gửi BCTCNN; đồng thời lưu ý một số nội dung liên quan đến việc gửi báo cáo cung cấp thông tin năm 2020 đối với UBND xã, ban quản lý dự án,… Trong quá trình thực hiện, KBNN Khánh Hòa luôn phối hợp, liên hệ chặt chẽ với cơ quan tài chính, các ban, ngành, địa phương; giữa người cung cấp thông tin và người tiếp nhận thông tin trao đổi các vướng mắc để có BCTCNN đầy đủ, chính xác, kịp thời.


Trên cơ sở số liệu thu thập được, KBNN Khánh Hòa phân tích, thuyết minh đầy đủ, rõ ràng và chính xác ý nghĩa của các số liệu tài chính trên BCTCNN tỉnh năm 2020 về: Tình hình tài sản và nguồn hình thành tài sản nhà nước của tỉnh tại thời điểm cuối năm 2020 (phản ánh quy mô tài sản khu vực nhà nước của tỉnh, đang nằm ở đâu và được hình thành từ những nguồn nào); kết quả hoạt động tài chính nhà nước năm 2020 (cho thấy được các hoạt động thu, chi NSNN vẫn là nguồn hình thành chủ yếu các khoản thặng dư tài chính năm 2020 của tỉnh và những năm tiếp theo); báo cáo lưu chuyển tiền tệ trình bày cụ thể các luồng tiền thực thu vào, các luồng tiền thực chi ra trong năm tài chính và số dư tiền (và tương đương tiền) của Nhà nước (ngân sách và ngoài ngân sách) tại thời điểm kết thúc năm tài chính (cho biết nguồn tiền của khu vực Nhà nước được hình thành từ đâu, chi tiêu vào những việc gì)… Sau khi hoàn thành việc tổng hợp, KBNN Khánh Hòa đã xin ý kiến góp ý dự thảo BCTCNN tỉnh năm 2020 của UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (tổng số 42 đơn vị). Kết quả, các cơ quan, đơn vị, địa phương đều thống nhất số liệu, nhất trí cao về thuyết minh, phân tích.


Như vậy, với sự nỗ lực của đội ngũ công chức KBNN Khánh Hòa và sự phối hợp tích cực của các đơn vị liên quan, đến nay, KBNN Khánh Hòa đã hoàn thành công tác tổng hợp, lập BCTCNN tỉnh năm 2020 đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Đây là bức tranh tổng thể phản ánh toàn bộ thông tin tài chính nhà nước có nguồn gốc từ NSNN tỉnh hoặc do tỉnh quản lý, cung cấp thông tin đa chiều để các cấp lãnh đạo phân tích, đánh giá hiệu quả chi tiêu công, phân bổ các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong thời gian tới.


NGUYỄN ĐỨC MẠO


   

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây