Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuckhanhhoa.com, cảm ơn !

Khánh Hòa: 2 tháng, thu ngân sách ước đạt 2.711 tỷ đồng

Thứ năm - 03/03/2022 12:16
Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tháng 2 ước được gần 1.096 tỷ đồng, tăng 4,85% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hơn 176,3 tỷ đồng, giảm 31,37%; thu từ sản xuất kinh doanh trong nước hơn 919,4 tỷ đồng, tăng 16,66% so với cùng kỳ năm 2021. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tháng 2 ước được gần 1.096 tỷ đồng, tăng 4,85% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hơn 176,3 tỷ đồng, giảm 31,37%; thu từ sản xuất kinh doanh trong nước hơn 919,4 tỷ đồng, tăng 16,66% so với cùng kỳ năm 2021.


Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước được 2.711 tỷ đồng, bằng 22,56% dự toán, giảm 6,19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 420 tỷ đồng, bằng 20,24% dự toán và giảm 17,78%; thu từ sản xuất, kinh doanh trong nước 2.291 tỷ đồng, bằng 23,05% dự toán và giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước.


Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước địa phương 2 tháng đầu năm ước thực hiện hơn 1.404 tỷ đồng, bằng 13,21% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển được gần 344,4 tỷ đồng, chi thường xuyên 1.060 tỷ đồng.


H.DUNG

Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp