Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuckhanhhoa.com, cảm ơn !

Huy động vốn đạt 109.340 tỷ đồng

Thứ năm - 09/06/2022 13:44
Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, đến cuối tháng 5, huy động vốn toàn tỉnh ước được 109.340 tỷ đồng, tăng 20,26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, huy động bằng đồng Việt Nam đạt 107.350 tỷ đồng, tăng 20,08%; huy động bằng ngoại tệ đạt 1.990 tỷ đồng, tăng 30,66%. Lãi suất huy động VND kỳ hạn dưới 1 tháng phổ biến ở mức 0,1%-0,2%/năm; ... Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, đến cuối tháng 5, huy động vốn toàn tỉnh ước được 109.340 tỷ đồng, tăng 20,26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, huy động bằng đồng Việt Nam đạt 107.350 tỷ đồng, tăng 20,08%; huy động bằng ngoại tệ đạt 1.990 tỷ đồng, tăng 30,66%. Lãi suất huy động VND kỳ hạn dưới 1 tháng phổ biến ở mức 0,1%-0,2%/năm; lãi suất kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 3%-3,4%/năm, từ 6 tháng đến dưới 12 tháng 3,7%-4%/năm, từ 12 tháng trở lên là 4,5%-5,6%/năm. Các chi nhánh tổ chức tín dụng đã đẩy mạnh công tác huy động vốn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; đảm bảo thanh khoản, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu tiền mặt, thanh toán cho các thành phần kinh tế; đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, hỗ trợ phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.


Tính đến cuối tháng 5, dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng ước được 108.190 tỷ đồng, tăng 11,23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dư nợ bằng đồng Việt Nam đạt 101.300 tỷ đồng, tăng 9,58%; dư nợ bằng ngoại tệ đạt 6.890 tỷ đồng, tăng 42,89%. Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND dành cho các đối tượng ưu tiên là 4,5%/năm và trung, dài hạn là 7,5%-9,5%/năm; lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác ngắn hạn ở mức 7%-8,8%/năm, trung dài hạn ở mức 8,5%-10,5%/năm; lãi suất cho vay USD ở mức 2%-3,8%/năm đối với ngắn hạn, 4%-6,5%/năm đối với trung và dài hạn.


H.DUNG

 

Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp