Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ động, tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội

Thứ năm - 29/07/2021 13:00

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ động, tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội

. Ông Lê Hữu Trí - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã bế mạc ngày 28-7. Tuy rút ngắn thời gian so với dự kiến nhưng kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung rất quan trọng. Nhân dịp này, Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Lê Hữu Trí - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh về kết quả kỳ họp, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại QH và nhiệm vụ trọng tâm của đoàn trong thời gian tới.   Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

. Ông Lê Hữu Trí - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa


Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã bế mạc ngày 28-7. Tuy rút ngắn thời gian so với dự kiến nhưng kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung rất quan trọng. Nhân dịp này, Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Lê Hữu Trí - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh về kết quả kỳ họp, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại QH và nhiệm vụ trọng tâm của đoàn trong thời gian tới.


 

 

- Xin ông cho biết kết quả kỳ họp thứ nhất, QH khóa XV?


- Kỳ họp thứ nhất, QH khóa XV diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp; vì thế, QH đã quyết nghị rút ngắn thời gian kỳ họp 8 ngày so với dự kiến và chủ động đề xuất, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trình QH điều chỉnh chương trình, thảo luận và bổ sung vào Nghị quyết (NQ) chung của kỳ họp những biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 nhằm tạo cơ sở pháp lý, tăng tính chủ động cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các địa phương, kịp thời đáp ứng công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch.


Tại kỳ họp, QH xem xét, thông qua và ban hành 29 NQ, trong đó có 17 NQ về tổ chức và nhân sự, 11 NQ chuyên đề, 1 NQ chung về kỳ họp, vừa kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt, vừa quyết định những vấn đề quan trọng có tính chiến lược, dài hạn. QH đã xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.


QH đã xem xét, quyết định hệ thống các kế hoạch giai đoạn 5 năm 2021 - 2025: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch tài chính quốc gia, vay, trả nợ công; kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đồng thời, xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tạo điều kiện để Chính phủ, các cơ quan, các cấp, ngành, địa phương sớm chủ động triển khai thực hiện các NQ của QH cũng như NQ Đại hội lần thứ XIII của Đảng. QH đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.


- Tại kỳ họp đầu tiên của QH khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh có những hoạt động cụ thể gì, thưa ông?


- Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh có 7 đại biểu gồm các vị: Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trung tướng Trần Ngọc Khánh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng -  An ninh của QH; Lê Hữu Trí - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Lê Xuân Thân - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; Hà Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.


Tại kỳ họp thứ nhất, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiến hành họp đoàn, bầu ông Hà Quốc Trị giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; ông Lê Hữu Trí giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh. Ủy ban Thường vụ QH đã có quyết định phê chuẩn các chức danh Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV. Có 6/7 ĐBQH của đoàn tham gia các ủy ban của QH khóa XV, cụ thể: Ông Hà Quốc Trị là thành viên Ủy ban Xã hội của QH. Ông Lê Hữu Trí là thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH. Trung tướng Trần Ngọc Khánh là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của QH. Ông Đỗ Ngọc Thịnh là thành viên Ủy ban Tư pháp của QH. Ông Lê Xuân Thân là thành viên Ủy ban Pháp luật của QH. Bà Hà Hồng Hạnh là thành viên Ủy ban Kinh tế của QH.


Các ĐBQH của đoàn đã tham gia đầy đủ các phiên họp trong chương trình kỳ họp; tích cực tham gia phát biểu ý kiến tại các phiên họp đoàn, thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường (có 12 lượt đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại 4 phiên thảo luận tổ, 3 lượt đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại các phiên thảo luận tại hội trường ). Các ý kiến phát biểu của đại biểu về kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; phòng, chống dịch Covid-19; chương trình hoạt động giám sát, xây dựng pháp luật... của QH đã được ghi nhận, tiếp thu và giải trình. Trong đó, có kiến nghị Trung ương xem xét, hỗ trợ nguồn vốn cho tỉnh để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Bên cạnh đó, các vị ĐBQH đã tham gia các phiên họp của các ủy ban mà bản thân là thành viên.


Nhìn chung, ngay từ kỳ họp đầu tiên của QH, các vị ĐBQH trong Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ động, tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn tham gia các hoạt động của QH, góp phần vào thành công chung của kỳ họp.


- Xin ông cho biết những hoạt động trọng tâm của Đoàn ĐBQH tỉnh trong khóa XV?


- Trong thời gian tới, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng pháp luật, tổ chức các hội nghị, hội thảo, lấy ý kiến của các chuyên gia pháp luật; tổ chức khảo sát thực tiễn triển khai pháp luật các lĩnh vực liên quan đến các dự thảo luật cần lấy ý kiến; đồng thời phát huy hơn nữa kinh nghiệm, kiến thức pháp luật và chuyên ngành của các ĐBQH trong đoàn để tham gia ý kiến, góp phần hoàn thiện các dự án luật trình QH. Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH và từng ĐBQH trên các lĩnh vực; trong đó chú trọng giám sát những lĩnh vực dư luận và cử tri quan tâm, phản ánh để góp phần đảm bảo việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật đúng quy định, đạt hiệu quả và kịp thời phát hiện, phản ánh để điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với thực tiễn. Quan tâm theo dõi, đôn đốc việc trả lời, giải quyết các kiến nghị sau giám sát của các cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo hiệu quả, chất lượng giám sát.


Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức có hiệu quả các hội nghị tiếp xúc cử tri định kỳ theo quy định và tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo ngành; chủ động tổ chức các hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp để đảm bảo quyền lợi của cử tri cũng như để các ĐBQH hoàn thành trách nhiệm trong việc ghi nhận, phản ánh ý kiến cử tri. Đồng thời, tăng cường theo dõi, đôn đốc, tổ chức giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; thông báo kịp thời đến cử tri kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền. Cùng với đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn của công dân, tổ chức gửi đến Đoàn ĐBQH và các vị ĐBQH, tổ chức giám sát định kỳ và giám sát theo vụ việc việc trả lời, giải quyết đơn của công dân, tổ chức. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND tỉnh trong việc tranh thủ các cơ chế, sự ủng hộ của QH, Chính phủ, các bộ, ngành đối với tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từng ĐBQH trong đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với cử tri, nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động của QH, các ủy ban của QH, Đoàn ĐBQH tỉnh, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.


- Xin cảm ơn ông!


N.D (Thực hiện)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây