Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuckhanhhoa.com, cảm ơn !

Diên Khánh: Nhiều giải pháp phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Thứ năm - 10/02/2022 14:35
Thực hiện định hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, huyện Diên Khánh đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Diên Khánh: Nhiều giải pháp phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Thực hiện định hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, huyện Diên Khánh đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và phát triển bền vững.


Giá trị tăng bình quân 16,52%/năm


Trong những năm qua, hoạt động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện Diên Khánh tiếp tục phát triển ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đều tăng qua từng năm, đảm bảo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020 đạt hơn 30.502 tỷ đồng, tăng bình quân 16,52%/năm; năm 2021, đạt 7.827 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện có 115 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp với gần 5.638 lao động. Cụm Công nghiệp Diên Phú có 27 doanh nghiệp hoạt động; trong đó có 15 doanh nghiệp hoạt động sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất đạt 500,6 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho 1.300 lao động. Sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn là các sản phẩm từ yến sào, nước khoáng, bia, vật liệu xây dựng, giấy các loại, gạch tuynel, đá xây dựng... Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp từng bước ứng dụng máy móc thiết bị vào quá trình sản xuất góp phần tăng năng suất lao động, chất lượng hàng hóa, nâng cao giá trị hàng hóa và khả năng cạnh tranh… Đến nay, toàn huyện có 1.050 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề truyền thống. Hoạt động khuyến công được quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng. Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã hỗ trợ huyện thực hiện 15 đề án khuyến công với tổng kinh phí khoảng 2,6 tỷ đồng để ứng dụng máy móc, thiết bị vào sản xuất.

 

Hoạt động  sản xuất  tại Công ty Cổ phần  Cơ khí  Vina Nha Trang (nằm trong  Cụm Công nghiệp  Diên Phú). Ảnh: Đ.LÂM

Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Cơ khí Vina Nha Trang (nằm trong Cụm Công nghiệp Diên Phú). Ảnh: Đ.LÂM


Tuy nhiên, theo đánh giá của huyện, hoạt động phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn vẫn còn những khó khăn và hạn chế nhất định, chưa tương xứng với tiềm năng về vị trí, nguồn nhân lực, hệ thống hạ tầng giao thông của huyện. Việc đầu tư hình thành các cụm công nghiệp còn chậm do nguồn vốn, hoạt động xúc tiến đầu tư còn hạn chế. Hoạt động tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống phát triển chưa mạnh do sản xuất nhỏ lẻ, vốn đầu tư thấp, công nghệ sản xuất còn lạc hậu, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm kém, thiếu sức cạnh tranh…, trong đó có thể kể đến nghề truyền thống đúc đồng Phú Lộc, sản xuất bánh tráng, bún phở. Công tác xử lý nước thải ở hầu hết cơ sở sản xuất của hộ gia đình chưa được quan tâm, gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số khu vực dân cư tập trung nhiều cơ sở sản xuất.


Phát triển các cụm công nghiệp

 

Huyện đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng giá trị ngành công nghiệp - xây dựng sẽ chiếm 59,2%, dịch vụ 36,5%, nông nghiệp 4,3% trong cơ cấu kinh tế của huyện. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm trên 15,32%; tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, dịch vụ đạt 85%.

Ông Nguyễn Tấn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, theo kế hoạch tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Diên Khánh giai đoạn 2021 - 2025, huyện sẽ phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên sự khai thác có hiệu quả lợi thế về vị trí, tài nguyên, lao động và môi trường; tập trung xúc tiến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp để thu hút đầu tư thứ cấp; đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện công tác khuyến công, khuyến khích phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thu hút lao động nông thôn vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; duy trì, phát triển các ngành nghề nông thôn, nghề truyền thống, tạo ra sản phẩm đặc trưng, chất lượng cao từ nguyên liệu của địa phương.


Trong các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, huyện Diên Khánh tập trung thực hiện tốt quy hoạch các ngành, lĩnh vực, tránh chồng lấn quy hoạch. Trước mắt, huyện triển khai quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn đáp ứng cho việc bố trí các dự án sản xuất như: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp đã có nhà đầu tư (Cụm Công nghiệp Diên Phú - VCN, Cụm Công nghiệp Diên Thọ giai đoạn 1), thu hút nhà đầu tư Cụm Công nghiệp Diên Thọ giai đoạn 2... Huyện tiếp tục xây dựng, nâng cấp hệ thống các trục đường chính, đường vào các cụm công nghiệp, vùng nguyên liệu; mở rộng mạng lưới điện, cấp nước đảm bảo phục vụ phát triển công nghiệp và phục vụ nhu cầu của nhân dân.


Bên cạnh đó, huyện sẽ rà soát, sắp xếp các cơ sở chế biến quy mô nhỏ, cơ sở tiểu thủ công nghiệp, làng nghề… để có chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị và nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm theo cơ chế hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn. Ngoài ra, công tác đảm bảo nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường trong phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cũng được chú trọng hơn.


MAI HOÀNG

Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp