Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuckhanhhoa.com, cảm ơn !

Đánh thức tiểu đô thị sinh thái núi rừng Khánh Vĩnh

Thứ hai - 23/01/2023 16:14
Với Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, huyện miền núi Khánh Vĩnh đang có cơ hội lớn để khoác lên mình "tấm áo" mới, hướng đến mục tiêu trở thành tiểu đô thị sinh thái núi rừng trong tương lai. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Đánh thức tiểu đô thị sinh thái núi rừng Khánh Vĩnh

Với Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, huyện miền núi Khánh Vĩnh đang có cơ hội lớn để khoác lên mình “tấm áo” mới, hướng đến mục tiêu trở thành tiểu đô thị sinh thái núi rừng trong tương lai.


Cơ hội lớn


Tái thành lập (tách ra từ huyện Diên Khánh) từ tháng 8-1985 đến nay, Khánh Vĩnh có tổng diện tích tự nhiên khoảng 1.165km2, dân số hơn 44.000 người. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, cùng với nỗ lực vượt khó, đồng lòng của toàn bộ hệ thống chính trị của huyện, Khánh Vĩnh đang đổi mới từng ngày trên các lĩnh vực.

 

Huyện Khánh Vĩnh với nhiều tiềm năng  phát triển du lịch, đô thị sinh thái núi rừng.

Huyện Khánh Vĩnh với nhiều tiềm năng phát triển du lịch, đô thị sinh thái núi rừng.


Ông Văn Ngọc Hường - Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh cho biết, điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý thuận lợi, khí hậu, nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây là những điều kiện thuận lợi để Khánh Vĩnh sớm mở rộng và phát triển các hình thức đô thị núi rừng, du lịch sinh thái. Những năm qua, địa phương còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, các cơ chế, chính sách để thực hiện. Tuy nhiên, những nút thắt đó đã được gỡ bỏ từ khi có Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 55 của Quốc hội. Đây là động lực, cũng là cơ hội rất lớn để đưa Khánh Vĩnh phát triển lên tầm cao mới.


Với Nghị quyết số 55 của Quốc hội, vừa qua, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về việc cho phép các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sử dụng ngân sách của các địa phương và nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn. Trong đó, mức hỗ trợ trong năm 2023 là 20% số tăng thu ngân sách cấp huyện (bao gồm tăng thu tiền sử dụng đất) sau khi trích tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương.


Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 55 của Quốc hội, Huyện ủy Khánh Vĩnh đã ban hành Chương trình hành động số 25-CTr/HU ngày 19-7-2022, UBND huyện có Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 21-10-2022 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 29-4-2022 của UBND tỉnh và Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị. Đồng thời, UBND huyện đã có các văn bản đề nghị sở, ngành cập nhật bổ sung thông tin liên quan đến định hướng phát triển vùng liên huyện và vùng huyện; đề xuất danh mục công trình kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách nhằm góp phần phát triển huyện Khánh Vĩnh là tiểu đô thị sinh thái núi rừng theo tinh thần Nghị quyết số 09.


Về dự kiến triển khai thực hiện nguồn vốn theo quy định tại Khoản 4, Điều 3, Nghị quyết số 55 của Quốc hội, UBND huyện đã đề xuất các dự án liên kết vùng, như: Khánh Trung (Khánh Vĩnh) đi Diên Đồng (huyện Diên Khánh); tuyến kết nối Khánh Nam - Khánh Thượng; các công trình khắc phục thiên tai như cầu Đa Răm (Khánh Thượng), cầu tràn Khánh Nam, cầu tràn Ngầm 6 (Khánh Thành)... Giai đoạn 2023 - 2025, UBND huyện dự kiến đầu tư 6 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 250 tỷ đồng. Đồng thời, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, khảo sát, đề xuất các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện, đảm bảo phù hợp theo mục tiêu, nội dung của Nghị quyết số 55...


Sẽ đánh thức tiểu đô thị núi rừng


Ông Văn Ngọc Hường cho biết, với định hướng phát triển nhanh và bền vững vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn với phát huy bản sắc văn hóa, giá trị tài nguyên bản địa, có vai trò bảo đảm an ninh môi trường sinh thái, an ninh nguồn nước, đại đoàn kết các dân tộc, đưa Khánh Vĩnh trở thành tiểu đô thị sinh thái núi rừng theo tinh thần Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, huyện đã đưa ra những giải pháp, ban hành kế hoạch triển khai với những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể. Mục tiêu đến năm 2030, Khánh Vĩnh là tiểu đô thị sinh thái núi rừng, là nơi nhân dân có mức sống ổn định, hiền hòa và hạnh phúc; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.


UBND huyện đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có nhiều nhiệm vụ thành phần, chi tiết hơn đã được giao trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị của huyện. Trong đó, địa phương phối hợp thực hiện có chất lượng và đảm bảo tiến độ nhiệm vụ lập các loại quy hoạch, nhất là Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; lập mới quy hoạch xây dựng vùng huyện Khánh Vĩnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch sinh thái phù hợp với Nghị quyết số 09 nhằm điều chỉnh không gian hợp lý, gắn với phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, địa phương...


Để phát triển bền vững, địa phương đẩy mạnh cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Trong đó, định hướng phát triển trọng tâm ngành công nghiệp chế biến làm mũi nhọn, đẩy mạnh các ngành tiểu thủ công nghiệp truyền thống. Bên cạnh đó, phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung quy mô lớn, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ gắn với chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh...


Đối với du lịch, địa phương sẽ kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng những gói sản phẩm đặc sắc; nâng cao chất lượng dịch vụ để kích cầu thu hút du lịch; phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ phục vụ phát triển du lịch. Hiện nay, UBND huyện thuê Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp miền Trung tư vấn, thiết kế xây dựng Đề án Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc thiểu số huyện Khánh Vĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030... Bên cạnh đó, huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng khác, như: cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, năng động, hiệu lực, hiệu quả...


Hiện nay, địa phương đã có quy hoạch 5 dự án khu đô thị tại 6 xã. Huyện đang xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư, kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách đối với các dự án này. Khi cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, kinh tế được cơ cấu lại theo hướng bền vững, đời sống người dân được nâng lên; du lịch phát triển đúng định hướng; các khu đô thị được đầu tư bài bản, quy mô... thì các tiêu chí để đạt được tiểu đô thị núi rừng sẽ không còn xa. Những năm tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Khánh Vĩnh kỳ vọng địa phương tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, có những bước phát triển xứng tầm. Năm 2023 sẽ là nền móng, đánh dấu bước đi mới hướng đến mục tiêu tiểu đô thị sinh thái núi rừng Khánh Vĩnh trong tương lai.


HẠ PHONG

 

Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp