Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ [email protected], cảm ơn !

Chi đội Kiểm ngư số 4: Kiểm tra công tác chuyên môn, nghiệp vụ năm 2023

Thứ sáu - 10/02/2023 01:31
Chi đội Kiểm ngư số 4 vừa tổ chức 2 đoàn kiểm tra kết quả thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ đầu năm 2023 đối với các cơ quan, đơn vị và các tàu đang làm nhiệm vụ tại bến. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Chi đội Kiểm ngư số 4: Kiểm tra công tác chuyên môn, nghiệp vụ năm 2023

Chi đội Kiểm ngư số 4 vừa tổ chức 2 đoàn kiểm tra kết quả thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ đầu năm 2023 đối với các cơ quan, đơn vị và các tàu đang làm nhiệm vụ tại bến.

Kiểm tra mô hình học cụ cho công tác huấn luyện năm 2023
Kiểm tra mô hình học cụ cho công tác huấn luyện năm 2023

 

Nội dung kiểm tra tập trung vào văn kiện, kế hoạch, sổ sách, giáo án, mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện và các tiêu chí thực hiện nhiệm vụ trọng tâm; việc khắc phục các khâu yếu, mặt yếu đã được các cơ quan chức năng chỉ ra trong quá trình kiểm tra từ trước.

Qua kiểm tra, đoàn nhận xét, đánh giá và biểu dương các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt các kế hoạch, hướng dẫn của trên về công tác chuẩn bị huấn luyện; các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm về công tác chuyên môn, nghiệp vụ, các khâu đột phá năm 2023. Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế, thiếu sót, đề nghị các cơ quan, đơn vị triệt để khắc phục trong thời gian ngắn nhất.

VĨNH THÀNH

Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp